Jumat, 04 Januari 2008

B. AKSIOMA GARIS DAN BIDANG

lAksioma atau postulat adalah pernyataan yang diandaikan benar dalam sebuah sistem dan kebenaran itu diterima tanpa pembuktian. Dalam geometri ruang ada tiga buah aksioma yang penting. Ketiga aksioma itu diperkenalkan oleh Euclides (± 300 SM), seorang ahli matematika dari Alexandria.

Aksioma 1

lMelalui dua buah titik sebarang hanya dapat dibuat sebuah garis lurus.

Aksioma 2

lJika sebuah garis dan sebuah bidang mempunyai dua titik persekutuan, maka garis itu seluruhnya terletak pada bidang.

Aksioma 3

lMelalui tiga buah titik sebarang hanya dapat dibuat sebuah bidang.

1 komentar:

Nazki mengatakan...

untuk aksioma yang ketiga. bagaimana jika 3 titik tersebut hanya membentuk garis lurus saja. apakah garis tersebut sama dengan bidang?